Tedarikçilerinizin teknik ve sosyal bir değerlendirmesini edinin.

Audit

Audit

Bir tedarikçinin başarısızlığa uğraması, iflası, yok olması finansal ve imajınızla ilgili riskler içerir. Dolayısıyla bunların önceden belirlenmesi tekstil piyasasının aktörleri için esastır. Tedarikçilerinin zayıf noktalarını meydana çıkarmaya yardım etmek üzere AQM geniş bir teknik, sosyal ve güvenlik denetimleri paneli geliştirmiştir. Bu şekilde geliştirilmesi gereken alanlar belirlenmiş ve ticari ilişkiniz sağlam temellere dayandırılmış olur.

Audit ekiplerimiz fabrikada 1-4 gün arası zaman geçirerek size fabrikanın altyapı ve sosyal şartları hakkında net ve detaylı bir görüş sağlarlar.

Sosyal Audit

AQM tedarikçilerinizi, hangi sektörde olursa olsun (tekstil veya değil)sosyal alanda audit yapmak için gereken yeterliklere sahiptir. AQM’in “Sosyal ve yangın güvenlik auditi” “Sosyal, Is sağlığı ve Yangın Güvenliği (OHFS)” ve “Sosyal & kalite yönetimi auditi” olarak ayrılır. Birincisi, bulunulan ülkede geçerli olan güvenlik ve sosyal normlara uyum hakkında tam bir vizyon sağlarken ikincisi de sosyal şartlar ve üretim birimi hakkında beraber bir görüş edinmek isteyen müşteriler için uygundur. Sosyal audit yapan AQM çalışanları , gerektiği üzere, SA8000 normlarına uygun olarak, audit sorumlumuzca şirket bünyemizde uygulanan bir eğitimden geçer ve düzenli olarak e-learning araçlarıyla değerlendirilirler.

 

AQM sosyal audit alanındaki çalışmalarıyla 2014 senesinde ICS akreditasyonuna hak kazanmıştır.

Teknik Audit

Tedarikçinin şirketinizle çalışma kapasitesinin gerçek değerlendirmesi olan teknik audit fabrikanın organizasyon yapısını, üretim kapasitesini, kalite yönetim sistemini gözler önüne serer. Değerlendirilecek olan 40 kriter sayesinde performans ve üretim şartları da öğrenilmiş olur.

 

“Textile factory overview audit”, “Textile & Quality management audit”, “Textile production capacity audit” auditleri gibi geniş bir yelpaze üzerinden AQM kuskusuz olarak ihtiyaçlarınıza en uygun çözüme sahiptir.

 

Bir tedarikçiyle çalışmayı bırakmaya mi karar verdiniz? AQM size bu fabrikanın markanızla ilgili hiçbir unsuru bulundurmadığını garantilemeye yarayan “Stop Work Audit” (Is bitirme auditi) i de sunuyor.Audit

AQM audit çalışanı fabrikada – Bangladeş

Güvenli satın alma

Gerçek bir kalite yönetim sistemine sahip deneyimli bir fabrikayla çalıştığınızdan emin olarak uygunsuzluk risklerini en aza indirin.

Fazladan garantiler edinin

Tedarikçinizin üretim kapasitesini değerlendirerek üretiminizin tamamını veya bir kısmını dışarıda yaptırmayacağından ve terminlere sadik kalacağından emin olun.

 

Tedarikçinizin zayıf noktalarını geliştirin

Bulunan uyumsuzlukları düzeltici bir hareket planı önererek tedarikçinizle ilişkinizin güvenli ve sürdürülebilir olmasını sağlayın.

İmajınızı koruyun

Tedarikçinizin yerel yönetmeliklere uyumu ve sosyal sorumluluğundan emin olarak marka imajınızı koruyun.

Meşruluk kazanın

Girişiminizin ciddiyetini göstererek tedarikçinize şirketinizin sadakatini belli edin.

 

Seçiminizden emin olun

Birden fazla tedarikçiyi audit ederek, finansal bir sorumluluğa girmeden önce hangisiyle çalışacağınızı secin.

Uzmanlık

AQM 2005 senesinden itibaren, tekstil üreticilerinin prosesleri ve müşteri beklentilerine uygun bir üretim garantilemek için gerekli önkoşullar hakkında mükemmel ve yerel yürütmeliklere saygılı bir anlayış geliştirmiştir.

 

Dolayısıyla fabrikanın teknik kapasitelerinin bütünü audit yapan çalışan tarafından adil ve net bir şekilde değerlendirilir.

 

Sosyal auditlerle ilgili olarak tüm audit görevlilerimiz her tip endüstride işlem yapabilmek üzere eğitilmişlerdir.

Yakınlık

Üreticilere en yakın olmak üzere, üretim yapılan ülkelerde bulunan yapılanmalar sayesinde AQM hem uluslararası is kanunlarına hem de yerel özelliklere göre uygun ve tutarlı auditler gerçekleştirebilecek bir anlayış geliştirmiştir.

İnandırıcılık

Fabrika çalışanlarıyla kurulacak olan iletişim yerel dillere hakim audit görevlileri sayesinde kolaylaştırılır. Bir güven ilişkisi kurulur ve elde edilecek bilgilerin güvenilirliği sağlanmış olur.

 

Toplanan bilgilerin tamamı, sosyal ve teknik bir bakış açısından tedarikçiyle ilgili detaylı ve global bir bakış sağlamak üzere raporda sunulur.

Size özel

Audit, müşterinin kendine özgü ihtiyaçlarına göre, problemleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilir. Beklentilere kusursuz şekilde cevap verebilmek için belli analiz kriterlerine üst düzey bir dikkatle yaklaşılır. AQM audit çalışanları müşterinin kendisine özel bir servis için yanında olur ve tavsiyelerde bulunur.

Ne zaman bir audit yapılmalı?

Her ticari ilişkinin başlangıcından önce bir ilk audit gerçekleştirin. Bu şekilde is ortaklığınızın temellerini kurmuş ve tedarikçinizin güçlü ve zayıf noktalarını öğrenmiş olun.

 

Ardından en az senede bir kez tamamlayıcı auditler uygulayarak gelişen noktaları ortaya çıkarın ve düzeltici hareket planı yürürlüğe koyun.

Bir audit günü için nasıl rezervasyon yapılır?

Servislerimizi kolaylıkla e-mail, telefon ve doğrudan online olarak rezerve edebilirsiniz.

 

Kalifiye bir audit elemanı ihtiyaçlarınızı belirlemek ve beklentilerinize en uygun cevabi vermek üzere sizinle iletişime geçecektir.

 

 

 

 

 

 

Audit gününüzü planlayın   

Fabrikayı ziyaret gününüzden haberdar etmeli miyim?

Birden fazla çözüm mümkündür.

 

“Haberli” bir denetim ise tedarikçi, müşteri ve AQM tarafından değerlendirme gününün tarihinden haberdar edilir.

“Yarı haberli” bir denetim ise, tedarikçi auditin gerçekleştirileceği belli bir tarih aralığından haberdar edilir.

“Habersiz” bir denetim ise, tedarikçi AQM audit görevlilerinin gelişinden haberdar olmaz. Bu durumda fabrikaya girişin sağlanabilmesi için müşterinin bize bir vekalet vermesi tercih edilir.

Sosyal audit – Ne doğrulanacak?

Kalifiye bir denetimci tedarikçinin şirket sosyal sorumluluklarıyla ilgili normlara uyup uymadığını belirler. Bu normlar Uluslararası Çalışma Organizasyonu ve yerel is kanununun prensipleri üzerine kurulmuştur.

 

Değerlendirilen kriterler:

Çocuk isçi

Zorla çalıştırma

Sağlık

Güvenlik

Çalışma suresi...

Teknik audit – Ne doğrulanacak?

Kuruluşların büyüklüğüne göre bir veya birkaç gün boyunca, kalifiye bir denetimci fabrikanın ekiplerinin içine dahil olarak, tedarikçinizin altyapısının ve kalite yönetiminin net ve detaylı bir görüntüsünü çıkarır.

 

Değerlendirilen kriterler:

Kalite yönetimi

Üretim ekipmanı kalitesi

Güvenlik şartlarına uyum

Ne alacağım?

48 saat içerisinde, e-mail ile değerlendirilen sosyal ve teknik kriterlerin sonuçlarını nokta nokta ele alan detaylı bir rapor alacaksınız.

 

Rapor tam bir şeffaflık için birçok fotoğrafla görselleştirilmiştir.