TEDARİKÇİNİZE İZLEYECEĞİ YOLU GÖSTERİN

Audit

Tedarikçilerin çevreye olan etkisinin kontrolsüz olması, yerel seviyede ciddi riskler taşır. Bangladeş ve Cin’deki tekstil endüstrisinin atıklarının yol açtığı su kirliliği buna örnektir. Bugün bu iki ülke diğerlerinin yanında su sorunları yaşamaktadır.

 

Gelişmekte olan ülkelerde, güçlü bir düzenleme eksikliği ve tedarikçilerin çevresel tehlikelerin bilincinde olmamasına karşın birçok marka sanayinin yol açtığı kirlilik konusunda bir şeyleri değiştirme kapasitesine ve isteğine sahiptir. Bu kuruluşlar için AQM tedarikçilerine çevresel yönetim sistemine gidişte eşlik etmelerini sağlayacak bir çevresel denetim (audit) sistemi geliştirmiştir.

Hedef: Tedarikçilere eşlik etmek

AQM Cevresel Auditi tedarikçilerinize çevreye daha saygılı uygulamalara gitme yolunda rehberlik etmek üzere oluşturulmuştur. Dileğimiz her şeyden önce onları yukarı taşıyacak olan bu girişimde yanınızda olmaktır. Bazı fabrikalar çevresel sorunların farkında olsalar da bazen çevre kirliliğine olan etkilerini azaltmaya nereden başlayacaklarını bilememektedirler. Bu nedenle onları değerlendirmenin yansıra basit ve pratik eğitimler vererek çalıştıkları endüstriye uygun bir çevresel yönetim sistemi kurmalarına yardımcı olmaktayız.

Gelişim

Çevresel audit girişimi Kimyasal atık yönetimi, atık suların arıtımı sera etkisine yol açan gazların salınımının azaltılması gibi çevresel sorunlar alanındaki uzmanların desteğiyle , Bangladeş’te; fabrikalara en yakın olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. Çevresel tehlikelere duyarlı ve hâlihazırda tedarikçilerini yönlendirmekte olan birçok kuruluşun danışmanlığı stratejimizi geliştirmemize katkıda bulunmuştur.

Audit için araç

AQM in derecelendirmesi fabrikayı Global Social Compliance Programme (GSCP) tarafından belirlenmiş olan çevresel konuları içeren 9 performans kriteri üzerinden değerlendirilir. Örneğin, “Cevresel yönetim sistemi” kriteri ISO 14001 normlarının prensipleri üzerine kurulmuştur. Değerlendirme sistemi GSCP araçlarının önerdiği model üzerine kurulmuş seviyeler halinde bir sistemdir.


Uyarlanabilirlik

Girişim Bangladeş’te doğmuş olsa da daha global bir çerçevede düşünülmüştür. Dolayısıyla AQM’in mevcut bulunduğu diğer ülkelerde de çevresel auditler gerçekleştirebilecek durumdayız. Çevresel riskler ve düzenlemeler ülkeye ve endüstriye göre değişmekte olduğundan AQM çevresel audit girişimi her seferinde yerel özelliklere ve fabrikaların sektörlerine göre uyarlanabilirdir.


AQM Inspection

Example of a good practice : the factory tests the water quality

Performans Kriterleri

AQM denetimcileri aşağıdaki kriterler üzerinden değerlendirir:

 

* Yasalara uyumdaki ciddiyet

* Çevresel yönetim sistemi (SME)

* Su tüketimi

* Enerji tüketimi

* Kimyasal ürünlerin ve tehlikeli malzemelerin yönetimi

* Tehlikeli ve kati atıkların yönetimi

* Atik suların yönetimi

* Karbondioksit salınımı

* Fabrika çevresini etkileyen rahatsızlıklar (gürültü, ışık, ısı, nem)

 

All performance areas are taken into account during the audit, however, according to the industrial sector and to the manufacturing steps, some are more critical than others for the overall rating. The aim is to highlight the most relevant environmental risks for a specified factory. 

 

Global bir girişim: Tedarikçilerinizin eğitiminden gelişim takibine

AQM birçok seviyede devreye girip kendisini fabrikaya adapte etmek suretiyle piyasada eşsiz bir servis sunar.

 

AUDITTEN ONCE: AQM soru çizelgesini ülke ve sektöre uyarlayarak fabrikanın çevre bilincini değerlendirir. İlk sonuçlar doğrultusunda kendisine aşağıdaki konularda bir hazırlık eğitimi önerilebilir:

 

 1. Faaliyet gösterdiği sektörün çevresel problemlerini daha iyi anlamasına yardımcı olmak

 2. Çevresel ve ekonomik anlamdaki tehlikelerin bilincine varmasını sağlamak

 3. İlk değerlendirmede tatmin edici bir audit sonucuna (seviye 1) ulaşacak anahtar bilgileri vermek

 

Gelecek eğitimlerin programıyla ilgili bilgiyi burada bulabilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi almak için bize yazın : events@aqm-hk.com.

 

AUDITTEN SONRA: Fabrika seviye 1’ i geçtikten sonra AQM bir düzeltici hareket planı ve “best practice” leri verir, düzenli bir takip sayesinde fabrikanın bu konudaki gelişimini izler. Denetimciler tarafından ayrıca bir Çevresel Yönetim Sistemi eğitimi verilir.

 

 

Riskleri tanımlayın ve kontrol edin

Binlerce kilometre öteden sahanın gerçekleriyle ilgili tarafsız bilgileri edinmek ve tedarikçinizin faaliyetine bağlı çevresel risklerin tamamını tanımlamak her zaman kolay değildir.

 

Fabrikanızı AQM aracılığıyla denetleyerek çevreye etkisini daha iyi anlamayı seçmiş ve tedarik zincirinizin tüm halkalarını kontrol etmek üzere gereken anahtarları edinmiş olursunuz.

Uzun sureli bir ortaklık ve destek ilişkisi kurun

AQM’in çevresel audit sayesinde ticari ilişkinizi daha sağlıklı bir şekilde tasarlayabilir ve tedarikçinize daha fazla güvenebilirsiniz.

 

Tedarikçiniz ise çevresel normlara saygı üzerine beklentilerinizi öğrenecek ve bu anlamdaki girişimlerinde kendisine destek olduğunuzu bilecektir. Bu işbirliğinizi ve fabrikanın çevresel performansını geliştirme isteğini güçlendirecektir.

Tedarikçinizin yanında olun

Gelişmekte olan ülkelerde bazı fabrikalar çevresel tehlikelerin farkında olmalarına rağmen, çevreye daha saygılı olan uygulamalara nasıl geçiş yapacaklarını bilmemektedirler.

 

AQM aracılığıyla, fabrikanız sorumluluk kazanacak ve bu sorun karşısında yalnız kalmayacaktır. Denetimcilerimiz gerçekçi sürelerde yeni prosesler uygulamaya koymasına yardımcı olacaklardır. Bu takip sayesinde fabrikanın gerekli tüm değişiklikleri yaptığı garantisini edineceksiniz.

Fabrikanıza sorumluluk kazandırın

Bugün ekonominin aktörleri sürdürülebilir kalkınma lehinde faaliyetleri ve bildirileri çoğaltmaktadır ve şirketiniz tam olarak bu yönde gelişmek ve harekete geçmek istemektedir.

 

AQM audit çevre için olan yükümlülüklerinizi tam olarak gerçekleştirmenizi ve tedarikçilerinize bu yönde eşlik etmenizi sağlar.

Yakınlık

Her fabrika farklı olduğu için AQM denetimcileri soru çizelgelerini endüstri ve fabrikanın içeriğine göre uyarlayarak kendine özgü çevresel risklere vurgu yapar.

 

 

 

 

 

Uyarlanabilirlik

Her fabrika farklı olduğu için AQM denetimcileri soru çizelgelerini endüstri ve fabrikanın içeriğine göre uyarlayarak kendine özgü çevresel risklere vurgu yapar.

Tam bir audit raporu

AQM, rakamsal sonuçlar ve düzeltici hareket planından öte bir audit raporu ; fabrikanın çevresel performansının kalitatif bir analizini sunar. Bu analiz audit sırasında belirlenen temel riskleri olduğu gibi fabrikanın çevresel performans konusundaki güçlü noktalarını da ortaya koyar ve yönetimin tutumunu ve gelişim potansiyelini de tarif eder.

Audit öncesi hazırlık

AQM benzerlerinden farklı olarak , dileyen veya bir soru çizelgesi cevaplandıktan sonra çevresel performans yönetimi alanında başlangıç seviyesinde oldukları belirlenen fabrikalara audit öncesi bir hazırlık eğitimi verebilir.

 

Bu eğitim sayesinde audit ile ilgili daha derinlemesine bilgiye ve ilk değerlendirmede seviye 1’e ulaşmak için daha iyi hazırlanma şansına sahip olurlar.

Fabrikanın ilerleyişini takip

Sadece uygulama suresinin sonunda gelerek fabrikada gerekli düzeltmelerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek yerine, AQM audit sonrası fabrikayla beraber bir takip planı belirlemeyi önerir.

 

Hedef düzenli gözden geçirmelerle fabrikanın zaman içinde gerçekleştirdiği ilerlemeleri izlemektir.

Yerel organizmalarla temas kurdurma

AQM saha üzerinde spesifik çevresel sorunlar üzerine devreye giren yerel organizmalardan (eğitim kuruluşları, danışmanlar,..) oluşan geniş bir iletişim ağına sahiptir.

 

AQM aracılık yaparak tedarikçilerinizi kendilerine çevresel performanslarını geliştirme girişimlerinde destek verecek uygun hizmet sağlayıcılarla bir araya getirebilir.

Neden bir çevresel audit istenmeli?

Tedarikçilerinizi denetleyerek imalat surecinizin çevresel risklerinin detaylı bir haritasını elde edersiniz. Böylelikle hangi fabrikaların yeterli bir çevresel yönetim sistemine sahip olduğunu ve hangilerinin kendilerini geliştirmesi gerektiğini bilirsiniz.

 

Çevresel risklere hakimiyet konusundaki beklentilerinize cevap vermedikleri takdirde, AQM aracılığıyla, öneriler ve takip servisi sağlayarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı olursunuz.

 

 

 

Audit çizelgesi nasıl oluşturuldu?

Var olan farklı çevresel audit girişimlerinin uzun bir karşılaştırma çalışması sonrasında AQM audit çizelgesini GSCP metodolojisini temel alarak ve her bir girişimin güçlü noktalarını bünyesine alarak oluşturmuştur. Audit çizelgemizin konuları ve gereklilikleri ayni zamanda ISO 14001 normlarıyla doğru orantılıdır.

 

Cevaplanması gereken soruların ve direktiflerin uygunluğu çevre uzmanlarınca kabul edilmiş, RSE sorumlularının beklentileriyle karşılaştırılmış ve fabrikalarda test edilmiştir.

GSCP nedir?

Global Social Compliance Programme (GSCP) çok uluslu şirketler tarafından yönetilen, sosyal ve çevresel şartların tedarik zincirlerinde sürekli olarak iyileştirilmesini hedefleyen bir programdır.

 

2010 senesinde GSCP, şirketlerin ve denetimcilerin çevresel auditler gerçekleştirmelerine yardımcı olacak bir araçlar ve metotlar bütünü geliştirmiştir.

 

Daha fazla bilgi için   

Performans kriterlerinde bir hiyerarşi var mi?

Evet! Bazı performans kriterleri faaliyet sektörüne ve fabrikanın bulunduğu ülkeye bağlı olarak diğerlerinden daha önemlidir. Dolayısıyla denetimcilerimiz bu durumu genel değerlendirmede göz önünde bulundururlar.

 

Ayrıca, bir çevresel yönetim sisteminin varlığına özellikle dikkat edilir çünkü bu, fabrikanın, çevre üzerindeki etkisini tanımlama, takip etme ve kontrol etme kapasitesi olduğunu gösterir.

 

 

 

 

 

Alacağım raporun içeriği nedir?

Alacağınız raporun içeriğinde;

 

* Rakamsal sonuçların sunumu ve her bir performans kriteri için ulaşılmış olan seviye

* Fabrikanın çevresel performansının (riskler, uygunluklar ve yönetimin tutumu) kalitatif bir analizi

* Fabrikanın gelişme için uygulamaya koyması gereken düzeltici hareketlerin öncelik sırasına göre listesi

* Fabrikanın seviye 1’i geçtikten sonra isleme alabileceği faydalı uygulamaların listesi Bulunur.

Bir çevresel audit için nasıl rezervasyon yapılır?

Bir çevresel audit programlamak için bize e-mail veya telefon aracılığıyla ulaşın, size en kısa surede döneceğiz.